Condicions:

Els encàrrecs s'hauran de confirmar i s'hauran de passar a recollir a la farmàcia.

Per als medicaments es requerirà la recepta obligatòriament.

Inici


SERVEIS

Serveis generals de farmàcia: dispensació de medicaments, parafarmàcia

Homeopatia: Boiron, Iber-Home, Dhu,...

Lloguer pesabebès.

Servei i lloguer de microscopi òptic.

Arracades.

Anàlisi de glucosa, colesterol i pressió.

Herboristeria: infusions, trossejats, píndoles...

Ortopèdia menor: bastons a mida, turmelleres, canelleres, faixes, genolleres, collarins, cunyes, elevadors,...Tota la gamma de productes Anota Consulteu el catàleg.

Material de cures: guants de làtex, de vinil, de cotó, gases, esparadraps, apòsits, desinfectants, bisturís, farmacioles de viatge, ciclisme, cotxe....

Alimentació per a adults: nutrició enteral, farinetes, tarros, aliments dietètics,sense sucre, sal sense sodi. Celíacs, intolerants a la lactosa...

Higiene: bolquers, compreses, protectors de llit, esponges sabonoses...

Podologia: alicates, pinces, tallaungles, llimes, plantilles, taloneres,...

Aparells anàlisi: pressió, sucre, colesterol, fonendoscopis, otoscopis, oftalmoscopis, test d'ovulació, de fertilitat masculina (fertilmarq), d'embaràs,...

Altres: microscopia, nebulitzadors, humidificadors,...